…… i włączyliśmy

Studenci i doktoranci Wydziału Mechanicznego mieli okazję wziąć udział w niecodziennych warsztatach związanych z zapoznaniem się z metodą tworzenia innowacyjnych produktów, która już od wielu lat jest obecna we współczesnej kolebce innowacji - Dolinie Krzemowej.

W ciągu 6 h, zanurzając się w kolejne etapy metody, uczestnicy prototypowowali ciekawe produkty. Nikt z uczestników nie podejrzewał, że kreatywność to jego drugie ja i jest w stanie z kilku podstawowych elementów stworzyć zaawansowane technologicznie rozwiązania.

 

Propagowanie metody kreatywnego projektowania – Desing Thinking związanie jest z udziałem pracowników Wydziału Mechanicznego w programie stażowym TOP 500 Innovators w najlepszych uczelniach będących kuźnią talentów Doliny Krzemowej tj. UC Berkeley (dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO, dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO oraz Stanford University (dr inż. Iwona Kłosok-Bazan i dr. inż. Daniel Zając), gdzie metoda ta jest stosowana. Absolwenci programu zrzeszeni w Stowarzyszeniu TOP 500 przenieśli metodę Design Thinking na polski grunt i już od kilku lat zdobywa ona coraz większą popularność w kraju.

Poznawanie procesu myślowego związanego z ideą tworzenia innowacyjnych produktów i usług jest już także obecne na Wydziale Mechanicznym w procesie dydaktycznym. Prowadzone są przez dr hab. inż. Małgorzatę Wzorek, prof. PO zajęcia w języku angielskim na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, a oferta dla studentów będzie rozszerzana na inne kierunki studiów.

Desing Thinking będzie elementem na stałe rozwijanym na Wydziale Mechanicznym. Mamy nadzieję, że myśleniem projektowym zarazimy nie tylko studentów, ale również przedsiębiorców!!!

Stanfordowskie myślenie projektowe na Wydziale Mechanicznym uważamy za włączone !!!!!