j1W dniach od 11 do 14 grudnia 2017r. gościliśmy na Naszej Uczelni Pana dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu. Gość z RPA odwiedził 

Politechnikę Opolską na zaproszenie dra hab. inż. Mariana Bartoszuka z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

j2

Celem wizyty było nawiązanie współpracy miedzy Uczelniami. W trakcie pobytu dr Gupta odbył szereg spotkań z władzami Wydziału, z przedstawicielami Działu Współpracy Międzynarodowej, pracownikami oraz studentami Uczelni. Na zorganizowanym przez Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji seminarium przedstawił swój dorobek naukowy  oraz materiały promocyjne Uniwersytetu w Johannesburgu.