Podczas spotkania świątecznego pracowników uczelni, tradycją stało się wręczanie odznaczeń państwowych. Spotkanie świąteczne odbyło się 20 grudnia 2017 roku, na którym wręczono odznaczenia, również pracownikom Wydziału Mechanicznego.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

medalem złotym:

  • Elżbieta Augustowska

medalem brązowym:

  • dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO
  • dr inż. Grzegorz Robak
  • dr inż. Stanisław Anweiler
  • dr inż. Maciej Masiukiewicz

Rektor prof. Marek Tukiendorf wręczył również nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy. Odebrał ją: prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym, życzymy dalszych sukcesów w ich pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.