Odznaczenia podczas spotkania świątecznego

Podczas spotkania świątecznego pracowników uczelni, tradycją stało się wręczanie odznaczeń państwowych. Spotkanie świąteczne odbyło się 20 grudnia 2017 roku, na którym wręczono odznaczenia, również pracownikom Wydziału Mechanicznego.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

medalem złotym:

  • Elżbieta Augustowska

medalem brązowym:

  • dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO
  • dr inż. Grzegorz Robak
  • dr inż. Stanisław Anweiler
  • dr inż. Maciej Masiukiewicz

Rektor prof. Marek Tukiendorf wręczył również nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy. Odebrał ją: prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym, życzymy dalszych sukcesów w ich pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.