Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji została przekształcona w dwie katedry o nazwach: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Katedra Inżynierii Materiałowej.

Katedra Inżynierii Materiałowej nie jest nową jednostką, a odtworzoną Katedrą Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, która na Wydziale funkcjonowała do roku 2013 prowadząc badania dotyczące:

  • wytwarzania, struktury i właściwości metali,
  • diagnostyki stanu wyrobów metalowych,
  • oceny możliwości sterowania strukturą wytwarzanych stopów,
  • metod pomiaru stanu struktur,
  • metod regeneracji wyrobów metalowych,
  • badań kinetyki krzepnięcia i krystalizacji stopów odlewniczych oraz ich utleniania,
  • badań półwyrobów otrzymanych metodą platerowania wybuchowego,
  • badań i aplikacji stopów tytanu,
  • badań procesów konsolidacji spieków odkształcanych plastycznie na zimno.

Obecnie głównym celem badawczym pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej są w ogólnym ujęciu badania dotyczące kształtowania oraz diagnostyki struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych.