W organizowanym przez Nową Trybunę Opolska, dorocznym plebiscycie na najbardziej zasłużoną dla regionu postać – znalazło się aż siedem osób związanych z naszą uczelnią.

Z naszego Wydziału są to:

W kategorii Działalność społeczna i charytatywna:

  • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Anna Król, prof. PO nominowana za pomysł, organizację i przeprowadzenie X edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej SMS pod nr 72355 o treści CRD 4

W kategorii Biznes:

  • Pracownik Katedry Pojazdów dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO, prezes PNT Opole, nominowany za rozwijanie opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego SMS pod nr 72355 o treści CRB 4

Prosimy o Państwa głosy !!!

glos1 AK  glos1 JM