Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu zorganizował w dniach 7-8.02.2018r. międzynarodowe warsztaty w ramach Klastra MERGEurope. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele naszej uczelni, PNT w Opolu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Techniczo-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Saxion University of Applied Sciences TPAC (ThermoPlastic composites Application Centre), Chemnitz University of Technology (lidera w klastrze MERGEurope).

Uczestnicy dwudniowych warsztatów pracowali przede wszystkim nad szczegółami wspólnych projektów realizowanych w ramach „Lightweight Innovation Network”. Przedstawiciele instytucji biorących udział w spotkaniu zrealizują wspólnie w latach 2018-2020 następujące projekty:

  1. Development of technology for the production of new, non hazardous materials from recyclates of used tires. 
  2. Technology fusion of 3D fiber application and injection molding for manufacturing of load-specific lightweight structures.
  3. Development of structurally integrated sensor system on the basis of conductive nano-coatings for technical fibers for Structural Health Monitoring.

Uczestnicy zapoznali się ponadto z potencjałem Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, a także zwiedzili firmę produkcyjną z dużym potencjałem innowacyjnym, którą jest MMSystemy w Kątach Opolskich. Firma produkuje elementy stalowe i aluminiowe dla światowych liderów w branży motoryzacyjnej. Od kilku lat współpracuje także z Politechniką Opolską w ramach projektów pozwalających na obniżenie wagi pojazdów. Firma MMSystemy zatrudnia osoby młode (średnia wieku to 28 lat) i stawia przede wszystkim na absolwentów Politechniki Opolskiej (ponad 30% pracowników tej firmy to absolwenci PO).

Dr hab. inż. Anna Król, prof. PO