Delegacja do Slavonskiego Brodu, Chorwacja, związana była z rozmowami prowadzonymi na University of Osijek, na wydziale Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, a dotyczącymi kontynuacji współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej i ww. Wydziałem. Tematyka rozmów dotyczyła udziału pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w międzynarodowych projektach pilotowanych przez stronę Chorwacką.

W trakcie spotkań omawiano sposoby realizacji tej współpracy z wieloma decyzyjnymi osobami, głównie jednak rozmowy merytoryczne odbywały się z prof. Tomislavem Galetą, którego tematyka badawcza dotyczy metrologii powierzchni w zastosowaniach medycznych oraz prorektorem Uniwersytetu w Osijek prof. Drażanem Kozakiem, z którym pracownicy Wydziału Mechanicznego realizują wspólne badania. Wyniki tych badań zostały już między innymi opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

W trakcie wizyty zaprezentowano także laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału, co pozwoliło na zapoznanie się z potencjałem naukowym Uczelni.

Przedstawiciele strony chorwackiej wyrazili duże zainteresowanie kontynuacją współpracy, która w najbliższym czasie będzie jeszcze szczegółowo doprecyzowywana. Planowane są aplikacje do grantów Chorwacko - Serbskich oraz Chorwacko - Szwajcarskich.

slavonskie

Prof. Piotr Niesłony, prof. Grzegorz Królczyk oraz prof. Tomislav Galeta w trakcie zwiedzania laboratoriów wydziału Mechanical Engineering Faculty w Slavonskim Brodzie.