W dniu 15.05.2018r. pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej mieli możliwość udziału w organizowanym przez Katedrę Inżynierii Materiałowej wraz z firmą OLYMPUS seminarium pt. „Mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych”.

W trakcie pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu wzbogacającego i poszerzającego wiedzę z zakresu szeroko pojmowanych badań materiałów konstrukcyjnych, a następnie mieli możliwość, pod okiem prowadzących seminarium, zapoznać się z technologią prowadzenia badań i urządzeniami udostępnionymi przez firmę OLYMPUS:

  • optyczno – cyfrowym mikroskopem pomiarowym DSX510, umożliwiającym wykonywanie pomiarów geometrycznych jak i 3D,
  • defektoskopem ultradźwiękowym EPOCH 650 pozwalającym na nieniszczące badania materiałów,
  • grubościomierzem ultradźwiękowym 45MG – znajdującym zastosowanie do pomiarów grubości materiałów (pomiary przez powłokę, mapowanie, wykrywanie korozji),
  • przenośnym wideoskopem IPLEX RX – stosowanym w inspekcji w trudno dostępnych miejscach.

Spotkanie, dedykowane głównie studentom naszego Wydziału spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia!