W dniach 04-06.06.2018 roku w Zakopanem odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Mechatronic Systems and Materials (MSM 2018).Organizatorem tego wydarzenia naukowego była Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn przy współudziale Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz pod patronatem przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk prof. Janusza Kowala i pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa, który uroczyście otworzył konferencję, życząc owocnych obrad wszystkim uczestnikom.

Politechnikę Opolską w tym przedsięwzięciu wspierał również Park Naukowo-Technologiczny z prezesem dr hab. inż. Jarosławem Mamalą, prof. PO.

Partnerami przy organizacji konferencji było także kilka znanych i szanowanych w branży przedsiębiorstw (EthosEnergy, Explomet, Ferrpol Bracia Matuszewscy, Schaltbau Rawag, Lenso oraz Nanores), których przedstawiciele w ramach konferencji wygłosili prezentacje, a także przeprowadzili warsztaty (Lenso).

Politechnika Opolska już po raz czwarty była głównym organizatorem tej konferencji, która organizowana jest co roku naprzemiennie przez Politechniką Białostocką oraz uczelnie z Litwy: Kaunas University of Technology i Vilnius Gediminas Technical University.

Tematyka konferencji obejmowała cztery główne bloki: systemy mechatroniczne, trendy w rozwoju maszyn roboczych, materiały oraz rozwój edukacji w zakresie mechatroniki, a w tym:

I. Systemy mechatroniczne

 • Robotyka: roboty przemysłowe, mikroroboty, roboty mobilne
 • Teleoperacje, teleoperacje semiautonomicznych systemów
 • Sensory i aktuatory w mechatronice
 • Sterowanie w systemach mechatronicznych
 • Analiza drgań i deformacji
 • Optymalizacja i projektowanie optymalne
 • Zintegrowana diagnostyka
 • Trybologia w systemach mechatronicznych
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów
 • Techniki pomiarowe
 • Analiza i zapobieganie uszkodzeń w systemach

II. Trendy w projektowaniu maszyn roboczych

III. Materiały (właściwości, modelowanie, wytwarzanie)

 • Metody i techniki testowania materiałów
 • Inteligentne i wielofunkcyjne materiały
 • Biomateriały
 • Kompozyty funkcjonalne
 • Materiały piezoelektryczne
 • Nanomateriały

IV. Mechatronika w edukacji

 • Nowe trendy w mechatronice i charakteryzacji materiałów oraz ich wpływ na nauczanie
 • Materiały dydaktyczne i stanowiska laboratoryjne

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda przy wsparciu wiceprzewodniczącego dr inż. Rolanda Pawliczka. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr inż. Grzegorz Robak, sekretarzem dr inż. Marta Kurek, a pozostałymi członkami: dr inż. Andrzej Kurek, mgr inż. Anna Kulesa, mgr Magdalena Filipek oraz mgr inż. Anna Pieloch.

W konferencji brało udział 131 osób, w tym także 19 uczestników z zagranicy (Czechy, Słowacja, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja, Niemcy i Izrael).

Wygłoszono 36 referatów w ramach sesji plenarnych, jak i w sesjach tematycznych. Na sesjach plakatowych zaprezentowano 67 plakatów. Wybrane prace, przy pozytywnych recenzjach członków Komitetu Naukowego konferencji, zostaną opublikowane w otwartym dostępie w „AIP Conference Proceedings”, która to pozycja jest indeksowana m.in. w bazie Web of Science.

Najciekawsze prezentacje młodych naukowców, którzy bardzo licznie zasilili szeregi prelegentów zostały wyróżnione dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez Organizatorów.

Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem, jak również umożliwiła zacieśnienie stosunków naukowych między pracownikami wiodących polskich, jak i zagranicznych ośrodków naukowych.

Jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnego przebiegu konferencji w miłej i naukowej atmosferze, o co nie było trudno przy tak znacznej liczbie uczestników z wielu ośrodków oraz przy wysokim poziomie prezentowanych prac.