Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.07.2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Sebastiana KAMIŃSKIEGO
pt. „Trwałość zmęczeniowa stalowych elementów poddawanych śrutowaniu strumieniowemu”

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • dr hab. inż. Władysław ZIELECKI, prof. PRz Politechnika Rzeszowska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita