19 września 2018r. na terenie Politechniki Opolskiej w auli „ Łącznika” odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Współorganizatorami byli Politechnika Opolska – Wydział Mechaniczny oraz Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu Biuro w Opolu.

Wszechstronna tematyka konferencji przełożyła się na bardzo duże zainteresowanie ze strony firm współpracujących z UDT oraz Politechniką Opolską. Na spotkanie przybyło ponad 100 przedstawicieli firm głównie z województwa opolskiego i dolnośląskiego. Wydarzenie otworzyli Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Janusz Pospolita oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Andrzej Ziółkowski.

Podczas konferencji została omówiona kwestia elektromobilności, również pod kątem bliskiej współpracy UDT z Politechniką Opolską (prezentację przedstawił dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO). Drugi wykład poprowadzony przez prof. Janusza Pospolitę dotyczył kierunków rozwoju kotłów energetycznych. Zaproszeni goście z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawili zagrożenia związane z obsługą urządzeń technicznych. Oprócz definicji i przepisów omówione zostały konkretne wypadki podczas wykonywania pracy.

W panelu prowadzonym przez UDT przedstawiono nowoczesne metody badawcze realizowane przez ten urząd, nową strukturę organizacyjną oraz założenia nowego portalu e-UDT. Omówiono także zakres usług mobilnego laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego. Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności Pan Jacek Niemczyk omówił wszystkie usługi związane z certyfikacją realizowane przez UDT-CERT. Po spotkaniu uczestnicy skorzystali z indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Zapraszamy również do galerii zdjęć.

Dr hab. inż. Anna Król, prof. PO
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Mechaniczny