Nauczyciele akademiccy z Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego, w dniach 13-14 września br., byli uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej KONMOT 2018 w Krakowie, organizowanej przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.

Wśród wygłoszonych referatów w ramach sesji plenarnych, wyniki swoich badań przedstawili również Pracownicy Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego.

Dr hab. inż. Jarosław Mamala przedstawił artykuł nt.: „The inmact of exhaust gas recirculation system on the operating parameters of Diesel engine in agricultural tractors”.
Dr inż. Andrzej Bieniek zaprezentował artykuł pt.: „Control, operating conditions and hydrokinetic converter slip in the vehicle’s transmission system”.
Dr inż. Krzysztof Prażnowski przedstawił artykuł nt.: „Wireless telemetry system of an off-road vehicle”.
Dr inż. Ireneusz Hetmańczyk przedstawił artykuł pt.: „Effect of plus sizing on driving comfort and safety of users”.

Cykliczna konferencja motoryzacyjna KONMOT od 1976 r. jest miejscem spotkania wybitnych naukowców oraz inżynierów z kraju i zagranicy, poruszających współczesne problemy motoryzacji, z możliwością publikowania osiągnięć w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

czytaj więcej