W dn. 24.10.2018 r. gościliśmy na Wydziale Mechanicznym członków Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Posiedzenie Sekcji odbyło się w Sali Senatu, a udział w nim wzięli również pracownicy Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, która była współorganizatorem spotkania.

Obradom przewodniczył prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń – przewodniczący Sekcji MM KM PAN przy współudziale inicjatora spotkania - prof. dr hab. inż. Tadeusza Łagoda – prorektora ds. badań i rozwoju oraz dr hab. inż. Adama Niesłonego – prodziekana ds. nauki.

Dla niektórych członków Sekcji było to pierwsza wizyta na naszej uczelni, dlatego też na wstępie prodziekan Adam Niesłony przedstawił prezentację na temat Wydziału Mechanicznego. Goście mogli poznać wydział i naszą uczelnię oraz dowiedzieć się o efektywnie współpracującym z uczelnią, prężnie działającym w Opolu Parku Naukowo-Technologicznym, a także o wielkim sukcesie uczelni jakim było utworzenie, po wielomiesięcznych konsultacjach, we wrześniu br. Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) przy Politechnice Opolskiej – pierwszego w Polsce oddziału Instytutu Fraunhofera.

Następnie miała miejsce część naukowa, podczas której na zaproszenie Przewodniczącego Sekcji swoje referaty mieli okazję wygłosić pracownicy katedry:

1) Dr inż. Marta Kurek: "Szacowanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem kąta orientacji płaszczyzny krytycznej"

oraz

2) Prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk: "Modelowanie odkształcenia sprężysto-plastycznego w metalowych kompozytach wielowarstwowych w zakresie obciążeń zmęczeniowych"

a także pracownik Centrum Projektowania Akceleratorów Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej:

3) Dr inż. Jakub Tabin: "Nieciągłe płynięcie plastyczne w nadprzewodnikach niskotemperaturowych".

Prof. Błażej Skoczeń przy okazji złożył gratulacje prof. Aleksandrowi Karolczukowi z okazji nadania mu tytułu profesora, nie bez przyczyny, bowiem wraz z obecnym na sali prof. dr hab. inż. Zbigniewem Kowalewskim – Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej byli recenzentami w tymże postępowaniu. Sam akt nadania prof. Karolczuk odebrał osobiście z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim 18 października.

SMM

Po części naukowej prof. Skoczeń przedstawił jeszcze krótką informację na temat organizowanego w Krakowie we wrześniu przyszłego roku The 4th Polish Congress of Mechanics połączonego z 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics. Kongres ten jest organizowany cyklicznie, co cztery lata, a nad aktualną jego edycją honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. Wśród szacownych członków Sekcji obecnych na wczorajszym zebraniu znalazł się także prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek - Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, współorganizator Kongresu, oraz prof. dr hab. inż. Jan Kubik z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Głos podczas spotkania zabrał również dr Tadeusz Kurtyka pracujący na co dzień w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, gdzie zatrudnionych jest około 3 500 osób, wykonującej pracę na rzecz około 13 000 tysięcy fizyków. Dr Kurtyka zachęcał do współpracy z CERNem, który zajmuje się również m.in. badaniami zmęczeniowymi.

Po przerwie, po której odbyła się jeszcze część niejawna, przeznaczona wyłącznie dla członków i członków stowarzyszonych Sekcji, goście mieli okazję zwiedzić jeszcze laboratoria Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji i zapoznać się z infrastrukturą, na której są prowadzone prace badawcze w katedrze.

Sekcja Mechaniki Materiałów KM PAN obradowała u nas po raz pierwszy, ale mamy nadzieję że nie ostatni, bowiem Wydział Mechaniczny zawsze chętnie współpracuje z innymi jednostkami naukowymi. Przypomnijmy, że w maju 2016 r., przy okazji obchodów 50-lecia Wydziału Mechanicznego, z inicjatywy ówczesnego Dziekana prof. Tadeusza Łagoda, byliśmy z kolei organizatorami posiedzenia Komitetu Budowy Maszyn PAN.