Pozytywna ocena PKA na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Jest mi niezmiernie miło zakomunikować Państwu, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.

Prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. inż. Krystian Czernek, prof. PO

PKM