Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr inż. Marta Kurek z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego otrzymała Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka za indywidualną monografię z zakresu prognozowania trwałości zmęczeniowej materiałów przy zginaniu ze skręcaniem, wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej w roku 2014 r.

2017 06 23 11 51 48

Nagroda została wręczona na zebraniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, które odbyło się 2 czerwca w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) posiadające już prawie 60-letnią tradycję zostało założone w celu popularyzowania – dziś uznanej już za dyscyplinę naukową – mechaniki. Towarzystwo obecnie zrzesza około 1000 pracowników naukowych działających w obrębie tej dyscypliny. Jednym z członków założycieli Towarzystwa był Profesor Wacław Olszak – konstruktor budowlany, twórca polskiej szkoły teorii plastyczności, którego autorytet naukowy wykraczał daleko poza granice naszego kraju.

W 1988 r. w PTMTS postanowiono przyznawać jeden raz w kadencji, czyli raz na dwa lata, młodym pracownikom nauki Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka. Nagroda ta jest przyznawana za „pracę stanowiąca poważny wkład w rozwój mechaniki teoretycznej i stosowanej”.

Dr inż. Marta Kurek otrzymała Nagrodę w XIV edycji konkursu.2017 06 02 11 57 57

To już kolejny sukces na koncie młodej Pani doktor, bowiem nie tak dawno, w grudniu zeszłego roku, jej projekt badawczy pt. „Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej”, złożony w konkursie SONAT, uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Projekt ten będzie realizowany w latach 2017-2019 i jest drugim grantem w karierze Pani dr inż. Marty Kurek finansowanym przez NCN, obok PRELUDIUM realizowanego w latach 2011-2013.

Warto tutaj przypomnieć, że Nagroda im. Wacława Olszaka trafiła na ręce pracownika Katedry Mechaniki i PKM już po raz kolejny, bowiem w X edycji konkursu przyznano ją ówczesnemu dr inż., a obecnie już Prodziekanowi ds. nauki Wydziału Mechanicznego - dr hab. inż. Adamowi Niesłonemu, prof. PO. Pani dr inż. Marcie Kurek życzymy dalszych sukcesów naukowych!