Informacje dla pracowników WM

Informację nt "Oceny pracowników naukowo-dydaktycznych" oraz "Zaleceń RW Mechanicznego dot. udokumentowania dorobku naukowego kandydatów przystępujących do postępowania hailitayjnego" znajdziecie w zakładce Nauka-Informacje