Międzynarodowa Konferencja Wydziału Mechanicznego za nami

W dniach 13-15 września 2017r. w Polanicy - Zdrój Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej zorganizował konferencję międzynarodową “Energy, Environment and Material Systems” (EEMS 2017). Współorganizatorem konferencji była Fundacja Centrum Edukacji Kompetencji Innowacji i Technologii (CEKIT).

Konferencja ta w swoich założeniach połączyła wiele aspektów naukowych realizowanych wśród pracowników opolskiej uczelni technicznej oraz uczestników z innych polskich i światowych jednostek naukowych. Podczas obrad w panelach dyskusyjnych przewijała się tematyka związana z urządzeniami, materiałami i technologiami stosowanymi w nowoczesnej energetyce, a także z wpływem innych gałęzi przemysłu na środowisko. Celem konferencji było określanie zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki, środowiska oraz wytwarzania i stosowania nowoczesnych materiałów.

Zamysłem organizatorów było stworzenie możliwości interdyscyplinarnego porozumienia, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, analizy wyników badań, wzajemnej inspiracji do stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Wydział Mechaniczny na trwale współpracujący z przemysłem chce w ten sposób połączyć dwa środowiska – naukowe i biznesowe.

W konferencji wzięło udział około 130 przedstawicieli ośrodków naukowych oraz kilkunastu przedstawicieli przemysłu (dla których przewidziano specjalną sesję umożliwiającą prezentację firm). Uczestnicy przyjechali z Chorwacji, Francji, Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii, Turcji i oczywiście z Polski.

Konferencja odbywała się w całości w języku angielskim i była podzielona na trzy obszary tematyczne: energię, środowisko i materiały. Uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach plenarnych, dziesięciu sesjach referatowych i dwóch sesjach posterowych. Mieli okazję przetestować urządzenia badawcze udostępniane na stoiskach firm, a także skorzystać z przejażdżki samochodem elektrycznym marki Tesla.

Efektem konferencji są materiały konferencyjne oraz numer specjalny prestiżowego czasopisma międzynarodowego E3S Web of Conferences.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Opolskiej. Konferencję wsparli partnerzy oraz sponsorzy, a szczególnie: Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole, Wodociągi i Kanalizacja Opole, ECO Opole i ECO Jelenia Góra, Cementownia Warta oraz firma Optotom.

Wszelkie informacje o konferencji na stronie internetowej