Kamila Mizerna, doktorantka IV roku  studiów III stopnia na kierunku Budowa i eksploatacja maszyn prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, otrzymała stypendium naukowe Marszałka Województwa Opolskiego. Pani Kamila realizuje pracę doktorską pt. "Wpływ wybranych czynników i procesów na poziom wymywania metali ciężkich z odpadów" pod opieką promotora dr hab. inż. Anny Król oraz promotora pomocniczego dr inż. Marty Bożym. Doktorantka otworzyła przewód doktorski w 2016 roku w dyscyplinie inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki na Politechnice Świętokrzyskiej. Mgr inż. Kamila Mizerna aktywnie publikuje swoje osiągnięcia naukowe oraz udziela się w sprawach organizacyjnych Wydziału Mechanicznego.

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji na stronie internetowej pod tym linkiem