W dniach 4-8 października 2017 r. w Dubrowniku (Chorwacja) odbyła się po raz 12 międzynarodowa konferencja pn. Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (#SDEWES).

Podczas wielu sesji plenarnych oraz tematycznych, a także paneli plakatowych oraz dyskusyjnych, 550 naukowców z ponad 60 krajów dyskutowało i wymieniało się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju w systemach energetycznych oraz środowiskowych.

Tym razem na tej konferencji swoje prace zaprezentowało aż 8 pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Opolskiej, w tym 3 pracowników z Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz 5 pracowników Wydziału Mechanicznego z dwóch katedr: Katedry Inżynierii Środowiska oraz Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Konferencja SDEWES staje się jedną z wiodących w zakresie zrównoważonego rozwoju, energetyki oraz środowiska w Europie. Dr inż. Stanisław Anweiler oraz dr inż. Mariusz Tańczuk wzięli udział w tej konferencji już po raz czwarty. W tym roku udział w konferencji po raz drugi wzięli również dr inż. Joanna Guziałowska-Tic oraz prof. PO oraz dr hab. inż. Wilhelm Tic, prof. PO. Dla profesorów Grzegorza Królczyka, Tomasza Boczara, Dariusza Zmarzłego oraz Pawła Frącza było to pierwsze uczestnictwo w SDEWES.

Podczas tegorocznej konferencji dr inż. Stanisław Anweiler pełnił funkcję przewodniczącego panelu konferencyjnego Energy and Environment oraz zaprezentował 2 artykuły związane m. in. z rozwijaną autorską metodą sonometrii w procesach przepływowych oraz zastosowaniem stereologii do badań procesów dwufazowych.

Dr inż. Joanna Guziałowska-Tic i dr hab. inż. Wilhelm Tic, prof. PO zaprezentowali 3 artykuły związane m. in. z tematyką zastosowania metod QSAR do oceny wpływu substancji chemicznych na zdrowie człowieka oraz środowisko, charakterystyki odnawialnych surowców do produkcji świec i zniczy oraz energetycznego wykorzystania osadów ściekowych metodą wysokotemperaturowego zgazowania plazmowego.

Dr inż. Mariusz Tańczuk zaprezentował artykuł prezentujący wyniki badań nad techniczno-ekonomiczną analizą wykorzystania energii odpadowej żużla z procesu spalania węgla kamiennego w kotłach ciepłowniczych.

Dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. PO pełnił funkcję przewodniczącego panelu konferencyjnego Sustainability comparisons and measurements oraz zaprezentował badania dotyczące zrównoważonego wytwarzania proponując parametryczne i nieparametryczne podejście opisu cech funkcjonalnych powierzchni powiązane z metrologią powierzchni, która rozwijana jest w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Efektem zeszłorocznego uczestnictwa pracowników PO w konferencji #SDEWES 2016 w Piran (Słowenia) było kilka, bardzo wysoko punktowanych i o wysokim współczynniku Impact Factor, publikacji w zagranicznych czasopismach z listy filadelfijskiej.

Jak widać w tematyce zrównoważonego rozwoju politechnika ma mocną reprezentację, a nasze badania cieszą się zainteresowaniem naukowców i praktyków na całym świecie.