Tydzień Skarbowo-Celny na Politechnice Opolskiej

W ramach “Tygodnia Skarbowo-Celnego na Politechnice Opolskiej” na Wydziale Mechanicznym odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu. Zapraszamy studentów (szczególnie kierunku Mechatronika) i zainteresowanych pracowników do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w sali auli Łącznik.

Uczestnictwo studentów oraz wykładowców w spotkaniu jest usprawiedliwione.
Nie wymaga się odrabiania zajęć.

UC