Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.11.2017 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Roberta OWSIŃSKIEGO
pt. „Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych metodą wymuszenia dynamicznego”

Promotor:

  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Bogdan POSIADAŁA Politechnika Częstochowska
  • dr hab. inż. Lucjan WITEK, prof. PRz Politechnika Rzeszowska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita