English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

NOWA SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

SPAWALNICTWO

Absolwenci specjalności Spawalnictwo na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Opolskiej:

 • posiadają wiedzę z zakresu technologii oraz kontroli jakości procesów spawalniczych,
 • znają zasady doboru materiałów na konstrukcje spawane,
 • potrafią dobrać technologię łączenia, materiały dodatkowe oraz parametry łączenia, znają zasady projektowania procesów spajania,
 • znają metody kontroli jakości złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych,
 • potrafią opracować dokumentację systemów zapewnienia jakości w spawalnictwie, posiadają wiedzę pozwalającą na nadzorowanie procesu produkcyjnego,
 • znają zasadę działania urządzeń spawalniczych,
 • posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia badań zmian strukturalnych oraz własności mechanicznych złączy spawanych.

Wybierając specjalność Spawalnictwo, dzięki wiedzy oraz umiejętnościom nabytym w trakcie studiów, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji spawanych z różnych materiałów konstrukcyjnych,
 • firmach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych oraz systemami zapewnienia jakości i kontroli procesów wytwarzania,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • wielu innych firmach wymagających wiedzy technicznej.

Studia na specjalności Spawalnictwo są pomocne w uzyskaniu certyfikatu Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika CEWE/CIWE