English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Nowa specjalność na studiach drugiego stopnia, prowadzonych w trybie niestacjonarnym na kierunku Inżynieria Środowiska. Od kilku lat z powodzeniem prowadzona jest także na studiach stacjonarnych.

KARIERA

Podczas trzysemestralnych studiów magisterskich absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewczych oraz wentylacyjnych. Ponadto otrzyma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych, organizacji robót instalacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii i ich zastosowania w obszarze studiowanej specjalności.

Dzięki ukończeniu tej, bardzo pożądanej na rynku pracy, specjalności absolwent uzyskuje dostęp do szerokiego rynku pracy szczególnie tam, gdzie ważna jest wiedza z zakresu instalacji sanitarnych i cieplnych, a szczególnie w przedsiębiorstwach ciepłowniczych i wodociągowych oraz biurach projektowych. Wiedza i umiejętności, jakie pozyska podczas studiów, powoduje, że jej absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany do pełnienia wielu bardzo ważnych funkcji w przemyśle i gospodarce komunalnej. Posiadane umiejętności będą przydatne również w pracy samorządowej np. w zarządzaniu gospodarką mieszkaniową a także w prowadzeniu własnej firmy w branży instalacyjnej. Jest to specjalność świetnie przygotowująca do ubiegania się o uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w zakresie konstrukcji budowlanych.

Specjalność Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne nie tylko dostarcza gruntownej i aktualnej wiedzy, przekazuje i doskonali praktyczne umiejętności ale także „uczy jak się uczyć” w celu zdobywania kolejnych kompetencji zawodowych.