Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do dziekana (wg ogólnego wzoru) o przyznanie indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPS) - najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem semestru;
  2. Arkusz IPS - propozycja indywidualnego planu studiów i programu nauczania;

Uwaga:
Arkusz IPS należy przedkładać wyłącznie w formie wydruku komputerowego.