Komunikaty

 

Studentki i Studenci.
Zastanówcie się, czy nie warto zadbać o swoje zdrowie i zapłacić składkę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Nie zrobi tego za Was ani Uczelnia, ani Dziekan, tylko Wy sami osobiście. Jakkolwiek ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego, to jest to dla Was jedyna forma świadczenia pieniężnego wypłacanego z tytułu uszczerbku na zdrowiu, który powstał w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie tylko na terenie Uczelni. Ubezpieczenie NNW jest wymagane przez pracodawców podczas odbywania praktyki studenckiej. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia NNW znajdziesz tutaj

Prodziekan ds. dydaktyki