English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Opiekunowie lat pierwszych w roku akademickim 2021/2022

Opiekun studentów I roku kierunku Energetyka i inżynieria środowiska

dr inż. Robert  JUNGA

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
II piętro, pokój: B-18
tel. +48 77 449 8457
e-mail:
r.junga@po.edu.pl

Opiekun studentów I roku kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

dr inż. Mirosław  KABACIŃSKI

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
III piętro, pokój: B-203
tel. +48 77 449 8824
e-mail:
m.kabacinski@po.edu.pl

Opiekun studentów I roku kierunku Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Mateusz KOWALSKI

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
III piętro, pokój: B-316
tel. +48 77 449 8416
e-mail:
m.kowalski@po.edu.pl

Opiekun studentów I roku kierunku Mechatronika

dr hab. inż. Roland PAWLICZEK

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
parter, pokój: B-16
tel. +48 77 449 8404
e-mail:
r.pawliczek@po.edu.pl

Opiekun studentów I roku kierunku Wzornictwo przemysłowe

dr Małgorzata FUTKOWSKA

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
II piętro, pokój: B-327
tel. +48 77 449 8423
e-mail:
m.futkowska@po.edu.pl

Faculty Tutor of  Mechanical Engineering major

PhD. Eng. Michał  BÖHM

Department of Mechanics and Machine Design
Mikołajczyka 5 Street, 45-271 Opole
Room: B-315
tel. +48 77 449 8418
e-mail:
m.bohm@po.edu.pl

Faculty Tutor of  Environmental Engineering major

PhD. Eng. Małgorzata Płaczek

Department of Process Engineering
Mikołajczyka 5 Street, 45-271 Opole
Room: D-212
tel. +48 77 449 8374
e-mail:
m.placzek@po.edu.pl