English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

ZAGADNIENIA PROBLEMOWE NA EGZAMIN DYPLOMOWY OD ROKU AK. 2021/2022

 • Studia II-go stopnia - stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS): Mechanika i budowa maszyn (wg specjalności):
  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn (S_NS)

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2021/2022

 

ZAGADNIENIA PROBLEMOWE NA EGZAMIN DYPLOMOWY OD ROKU AK. 2020/2021
PROBLEMS FOR THE DIPLOMA EXAM from the academic year 2020/2021

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2020/2021

 

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2019/2020

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2019/2020

 

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2018/2019

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2017/2018

 • Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.
 • Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa 

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika 

Energetyka 

WYMAGANIA REGULAMINOWE OD ROKU AK. 2016/2017

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2016/2017

 • Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.
 • Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2015/2016

 • Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.
 • Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.
Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2014/2015

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI KART OPISU PRAC DYPLOMOWYCH

 • Kartę opisu pracy dyplomowej należy OBOWIĄZKOWO przedłożyć w formie WYPEŁNIONEGO WYDRUKU z edytora tekstu oraz w wersji elektronicznej (MS Office lub PDF).
 • Wersja papierowa karty powinna być SPRAWDZONA oraz PODPISANA przez promotora pracy dyplomowej.
 • Weryfikacja zgodności kart:
  1. dr inż. Krzysztof Żak, pok. E-108a, e-mail: k.zak@po.opole.pl
  2. dr inż. Mariusz Rosiak, pok. B-213, e-mail: m.rosiak@po.opole.pl

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2014/2015

 • Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.
 • Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.
Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2013/2014

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2013/2014

 • Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.
 • Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2012/2013

 • Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.
 • Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

 Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

 

ARCHIWUM TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH