English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

           INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - KIERUNEK AKREDYTOWANY

akred

Inżynieria Środowiska to prestiżowy kierunek posiadający akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Akredytacje te świadczą o tym, że Wydział Mechaniczny znajduje się w elitarnej grupie jednostek, które kształcą na najwyższym poziomie!!!

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą poszczycić się ukończeniem kierunku z europejskim certyfikatem jakości EUR-ACE® Label.

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi, oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska –zmierzające do jej przywrócenia.

Inżynieria środowiska swoim zakresem obejmuje tak różne zagadnienia i kierunki poznawcze jak:

 • unieszkodliwianie ścieków i odpadów,
 • meliorację, ogrzewnictwo i klimatyzację,
 • ochronę powietrza,
 • monitoring i ochronę środowiska (inżynieria ekologiczna),
 • energetykę.

Inżynierowie środowiska poszukują najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

b

Studia magisterskie (II-go stopnia) na kierunku Inżynieria Środowiska umożliwiają wybór jednej z następujących specjalności:

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Inżyniera Środowiska posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska m.in. w takich dziedzinach przemysłu jak:

 • przemyśle karbo- i petrochemicznym,
 • przemyśle tworzyw sztucznych,
 • przemyśle przetwórstwa rolno- spożywczego,
 • przemyśle wydobywczym oraz przetwórstwa kopalin np. przemyśle cementowym,
 • energetyce komunalnej i zawodowej,
 • zakładach wytwarzających aparaturę przemysłową,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • przedsiębiorstwach wodno- kanalizacyjnych,
 • zakładach przeróbki, utylizacji i składowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • biurach i pracowniach projektowych,
 • administracji państwowej oraz urzędach notyfikujących i monitorujących stan bezpieczeństwa przemysłowego i środowiska naturalnego

Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa praw do ubiegania się o specjalnościowe uprawnienia budowlane m.in. w zakresie instalacji sieci sanitarnych oraz konstrukcyjno-budowlanych i technologiczno-organizacyjnych budowy.

PERSPEKTYWY

W najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na specjalistów inżynierii środowiska w związku z realizacją „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego”. Zamierzeniem tego programu jest pobudzenie rozwoju przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolno-spożywczych, systemów inżynierii środowiska i technik konwersji energii, jak również przyśpieszenie restrukturyzacji przemysłu cementowego i koksowniczego.