English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
KATEDRA MECHANIKII PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole,
tel. (+48) 77 449 84 15, fax. (+48) 77 449 99 34
e-mail: kmpkm@po.opole.pl, http://www.kmpkm.po.opole.pl

 Katedra prowadzi prace nad następującymi zagadnieniami:

  • weryfikacja metod do wyznaczania przewidywanych kierunków płaszczyzn krytycznych i określenia trwałości zmęczeniowej tworzyw konstrukcyjnych przy wieloosiowych obciążeniach losowych,
  • okresowa ocena aktualnego stanu badań nad wieloosiowym zmęczeniem tworzyw konstrukcyjnych i elementów maszyn,
  • analiza materiałów sprężysto-kruchych, sprężysto-plastycznych i pośrednich w warunkach złożonych stanów naprężenia i odkształcenia,
  • wpływ wartości średnich obciążeń na trwałość zmęczeniową w warunkach rozciągania- ściskania oraz kombinacji zginania ze skręcaniem,
  • opis kumulacji uszkodzeń w zmęczeniu losowym,
  • mieszane sposoby pękania zmęczeniowego materiałów i konstrukcji,
  • badania wytrzymałości zmęczeniowej i statycznej materiałów warstwowych, zgrzewanych metodą wybuchową,
  • analiza wytrzymałości zmęczeniowej materiałów stosowanych w energetyce,
  • analiza odkształceń cienkościennych powłok osiowo-symetrycznych obciążonych ciśnieniem wewnętrznym lub siłą osiową rozciągającą oraz wyznaczanie nośności ww. konstrukcji,
  • badania materiałów kompozytowych. "

Profesorowie:

Profesorowie uczelni:

Adiunkci:

Pracownicy administracyjno-techniczni:

Doktoranci: (p. B326, tel. wew.: 8420)

CZEKAJ Karol
DERDA Szymon
FIUK Grzegorz
KUREK Amadeusz
MAZUREK Bartosz
MIOZGA Rafael
MOJ Kevin
NOSKO Wojciech
OBRAŁ Justyna
PAŁYS Laura

>> powrót