English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I MATERIAŁOZNAWSTWA
ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. (+48) 77 449 84 61
e-mail: ktmiap@po.opole.pl, http://www.ktmiap.po.opole.pl

Podstawowe kierunki działalności badawczej i rozwojowej katedry:

  • komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych części maszyn. Podstawowe znaczenie w tych pracach ma oprogramowanie CAD/CAM, umożliwiające automatyczne projektowanie procesu i symulację obróbki w układzie 2D i 3D,
  • optymalizacja i modelowanie procesów obróbki materiałów konstrukcyjnych przy użyciu nowoczesnych materiałów narzędziowych. Badania dotyczą mechanicznych, termicznych i tribologicznych charakterystyk procesu. Do ich realizacji wykorzystuje się wieloczujnikowy system pomiarowy z komputerową rejestracją i analizą wyników badań oraz cyfrowe przetwarzanie obrazów pól kontaktowych przy użyciu kamery CCD,
  • identyfikacja i modelowanie oddziaływań tribologicznych w układzie metal-powłoka/substrat. Testy tribologiczne prowadzi się na tribometrze pin-on-disk z komputerowym systemem aktywizacji danych. Służą one do oceny warunków tarcia i intensywności zużywania się materiałów narzędziowych i konstrukcyjnych,
  • tworzenie struktury geometrycznej powierzchni w operacjach technologicznych o wymaganych właściwościach użytkowych. Profile i topografię powierzchni analizuje się przy użyciu profilometrów 2D i 3D,
  • statystyczna kontrola jakości wyrobów (SPC).
  • kształtowanie oraz diagnostyka struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych

 

Profesorowie:

Profesorowie uczelni:

Adiunkci:

Asystenci:

Pracownicy administracyjno-techniczni:

Doktoranci:

  • mgr inż. Piotr LöSCHNER
  • mgr inż. Adrian NOSOL
  • mgr inż. Krzysztof JAROSZ
  • mgr inż. Dominik WALCZAK

>> powrót