English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

B A Z A    D Y D A K T Y C Z N A

 Uczelnia oferuje:

 • wysoki poziom kształcenia przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • bardzo dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne i naukowe,
 • kształcenie z wykorzystaniem nowo-czesnych multimedialnych środków dydaktycznych oraz platformy e-Learningowej,
 • uczestnictwo w kołach naukowych oraz sekcjach Akademickiego Związku Sportowego,
 • zakwaterowanie w domach studenta z bez-płatnym dostępem do sieci Internet,
 • stypendia naukowe i socjalne,
 • możliwość odbywania studiów za granicą w ramach stypendialnego programu Lifelong learning Programme Erasmus,
 • praktyki studenckie w wybranych zakładach przemysłowych,
 • kontynuacja kształcenia na studiach II-go stopnia (magisterskich) i III-go stopnia (doktoranckich).

Rodzaje laboratoriów:

 • modelowania zjawisk cieplno-przepływowych oraz badań procesów przemysłowych;
 • mechaniki płynów;
 • komputerowych technik pomiarów i sterowania;
 • oczyszczania ścieków oraz pozyskiwania i uzdatniania wody;
 • przepływów wielofazowych;
 • termodynamiki i metrologii energetycznej;
 • analizy obrazu;
 • wybranych technologii inżynierii i ochrony środowiska.