P L A N Y    S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2018/2019

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

  • karta programu studiów
  • kierunkowe efekty kształcenia
  • matryce kształcenia - studia stacjonarne (EC) | niestacjonarne (EC)
  • matryce kształcenia - studia stacjonarne (IS) | niestacjonarne (IS)

SYLWETKA ABSOLWENTA