English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

P L A N Y    S T U D I Ó W

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące od października 2020

Kierunek Energetyka i Inżynieria Środowiska
Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne

Specjalność

Plan studiów

Sylabusy

Matryca efektów uczenia się

Uwagi

Energetyka Cieplna EC

Obowiązuje od roku ak. 2019/20

sylabusy_kierunkowe_ogólne

Matryca_WM_EiIS_S_1st_EC.pdf

 

sylabusy_specjalności_EC

Inżynieria Środowiska IS

sylabusy_specjalności_IS

Matryca_WM_EiIS_S_1st_IS.pdf

 

Niestacjonarne

Energetyka Cieplna EC

Obowiązuje od roku ak. 2019/20

sylabusy_kierunkowe_ogólne 

Matryca_WM_EiIS_N_1st_EC

 

sylabusy_specjalności_EC

Inżynieria Środowiska IS

sylabusy_specjalności_IS

Matryca_WM_EiIS_N_1st_IS

 

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

4. Sylwetka absolwenta

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2018/2019

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA