English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

B A Z A    D Y D A K T Y C Z N A

Uczelnia oferuje:

  • wysoki poziom kształcenia oraz wyso-kokwalifikowaną kadrę dydaktyczną;
  • bardzo dobrze wyposażone laborato-ria (pracownie) dydaktyczne i badawcze;
  • kształcenie z wykorzystaniem nowo-czesnych środków dydaktycznych audio-wizualnych i multimedialnych;
  • zakwaterowanie w domach studenta oraz stypendia socjalne i naukowe;
  • możliwość odbywania studiów za gra-nicą w ramach stypendialnego programu Lifelong Learning Programme Erasmus;
  • kontynuowanie kształcenia na studiach II-go stopnia (magisterskich) i III-go stopnia (doktoranckich).