English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

C H A R A K T E R Y S T Y K A

Energetyka jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów obejmującym wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, oraz nauk technicznych. Ma za zadanie przygotowanie inżyniera do wykorzystywania istniejących i projektowania nowych systemów techniczno-informatycznych w obszarze energetyki, związanych z projektowaniem, budową, sterowaniem, eksploatacją, remontami maszyn, urządzeń instalacji energetycznych oraz sprzedażą energii.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

  • jest to kierunek dla osób potrafiących połączyć wiedzę z dziedziny nauk ścisłych z technicznym obszarem maszynoznawstwa, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
  • wymagane predyspozycje to dociekanie zasad działania urządzeń technicznych związanych z energetyką przemysłową, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, kreatywność techniczna, nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku energetyka posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Jest przygotowany do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, oraz badaniu diagnostycznym maszyn i urządzeń energetycznych, ich elementów, a także energetycznych systemów technologicznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniem procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

PERSPEKTYWY i KARIERA

Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętej energetyki, dlatego priorytetem dla każdej dynamicznie rozwijającej się gospodarki jest zapewnienie jej bezpieczeństwa energetycznego. Wraz z rozwojem gospodarczym systematycznie wzrasta globalne zapotrzebowanie na energię, w tym jądrową oraz odnawialne źródła energii. Niezależnie od opracowywanych scenariuszy popyt na energię w najbliższych latach będzie systematycznie wzrastać, natomiast zróżnicowana może być dynamika rozwoju energetycznego oraz jego struktura.

Opolszczyznę wyróżnia przy tym bardzo duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny, a w strategię rozwoju całego regionu dość mocno wpisany jest scenariusz rozwoju energetyki, zarówno konwencjonalnej jak i ekologicznej.

Podejdź do swych idei technicznie i studiuj kierunek, który da Ci największą satysfakcję!