P L A N Y   S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

  • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
  • karty opisu przedmiotów

3. Studia niestacjonarne

  • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
  • karty opisu przedmiotów

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

  • karta programu studiów
  • kierunkowe efekty kształcenia
  • matryce kształcenia - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2015/2016

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2014/2015

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2012/2013

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

 

REKRUTACJA DO ROKU AK. 2011/2012

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Standardy kształcenia kierunku