P L A N Y    S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2017/2018 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

 • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
 • karty opisu przedmiotów

3. Studia niestacjonarne

 • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
 • karty opisu przedmiotów

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 • karta programu studiów
 • kierunkowe efekty kształcenia
 • matryce kształcenia - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

 • Gospodarka wodno-ściekowa (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Procesy i urządzenia ochrony środowiska (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Gospodarka energią i odpadami (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Advanced Technologies in Environmental Engineering (S) - study plan | course description card | study programme card | referencing field-related outcomes | matrix of education effects
 • Gospodarka ściekami i odpadami (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Procesy energetyczne (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

 • studia stacjonarne (S)
 • studia niestacjonarne (NS)

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 • karta programu studiów
 • kierunkowe efekty kształcenia
 • matryce kształcenia - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2016/2017

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 

P L A N Y    S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2015/2016

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

  SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2014/2015

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2012/2013

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 REKRUTACJA DO ROKU AK. 2011/2012

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów- studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Standardy kształcenia kierunku