English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

P L A N Y    S T U D I Ó W

Field Environmental Engineering

Course description cards (syllabuses) valid from October 2020

First level study

Full-time studies

Specjalty

Plan of study

Syllabuses

Matrix of learning outcomes

Marks

---

Valid from academic year 2019/20

syllabuses_of_field

Matrix_WM_ME_S_1st

 

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2019/2020 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Sylwetka absolwenta | Graduate Profile

4. Polska Rama Kwalifikacji

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2018/2019 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Studia niestacjonarne

  • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (NS) - plan studiów |karty opisu przedmiotów | matryce kształcenia
  • Gospodarka ściekami i odpadami (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów | matryce kształcenia
  • Procesy energetyczne (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów | matryce kształcenia

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2017/2018 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2016/2017

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 

P L A N Y    S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2015/2016

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

  SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2014/2015

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2012/2013

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 REKRUTACJA DO ROKU AK. 2011/2012

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów- studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Standardy kształcenia kierunku