English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Zainteresowanie twórczą pracą inżynierską, zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami, zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką.

 

KARIERA

Absolwenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdują zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym, w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, w transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego.

Absolwenci otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera lotnictwa w zakresie projektowania statków powietrznych, zaś dobre przygotowanie ogólnotechniczne umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zakładach lotniczych, jak i innych gałęziach przemysłu maszynowego. Przygotowani są do prowadzenia prac konstrukcyjno-badawczych w zakresie silników lotniczych, jak również, dzięki przygotowaniu ogólnotechnicznemu oraz znajomości inżynierskich metod komputerowego projektowania, mają możliwość szybkiej adaptacji w wydziałach produkcyjnych innych zakładów. 

Specjalności:

  • pilotaż statków powietrznych (S),
  • projektowanie konstrukcji lotniczych (S).