English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

P L A N Y    S T U D I Ó W

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące od października 2020

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne

Specjalność

Plan studiów

Sylabusy

Matryca efektów uczenia się

Uwagi

Pilotaż Statków Powietrznych PSP

Obowiązuje od roku ak. 2019/20

sylabusy_kierunkowe_ogólne 

Matryca_WM_LiK_S_1st_pilotaz

 

sylabusy_specjalności_PSP

Projektowanie Konstrukcji Lotniczych PKL

sylabusy_specjalności_PKL

Matryca_WM_LiK_S_1st_PKL

 

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Polska Rama Kwalifikacji

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2018/2019

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA