English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

B A Z A    D Y D A K T Y C Z N A

Uczelnia oferuje:

  • wysoki poziom kształcenia przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną,
  • bardzo dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne i naukowe,
  • kształcenie z wykorzystaniem nowo-czesnych multimedialnych środków dydaktycznych oraz platformy e-Learningowej,
  • uczestnictwo w kołach naukowych oraz sekcjach Akademickiego Związku Sportowego,
  • zakwaterowanie w domach studenta z bez-płatnym dostępem do sieci Internet,
  • stypendia naukowe i socjalne,
  • możliwość odbywania studiów za granicą w ramach stypendialnego programu Lifelong learning Programme Erasmus,
  • praktyki studenckie w wybranych zakładach przemysłowych,
  • kontynuacja kształcenia na studiach II-go stopnia (magisterskich) i III-go stopnia (doktoranckich).