P L A N Y    S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

 • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
 • karty opisu przedmiotów

3. Studia niestacjonarne

 • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
 • karty opisu przedmiotów

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 • karta programu studiów
 • kierunkowe efekty kształcenia
 • matryce kształcenia - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

 • Computer Aided Engineering (S) - study plan | course description
 • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Maszyny i urządzenia przemysłowe (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Samochody i ciągniki (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Zaawansowane metody projektowania w energetyce (S) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Maszyny i urządzenia przemysłowe (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Samochody i ciągniki (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów
 • Zaawansowane metody projektowania w energetyce (NS) - plan studiów | karty opisu przedmiotów

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

 • studia stacjonarne (S)
 • studia niestacjonarne (NS)

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 • matryce kształcenia - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2016/2017

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2015/2016

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2014/2015

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2012/2013

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 

REKRUTACJA DO ROKU AK. 2011/2012

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Standardy kształcenia kierunku