English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

P L A N Y    S T U D I Ó W

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące od października 2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Stacjonarne

Specjalność

Plan studiów

Sylabusy

Matryca efektów uczenia się

Uwagi

Konstrukcyjna KON

Obowiązuje od roku ak. 2020/21

sylabusy_kierunkowe_ogólne 

Matryca_WM_MiBM_S_1st_konstrukcyjna

 

sylabusy_specjalności_KON

Technologiczna TEC

sylabusy_specjalności_TEC

Matryca_WM_MiBM_S_1st_technologiczna

 

Niestacjonarne

Konstrukcyjna KON

Obowiązuje od roku ak. 2020/21

sylabusy_kierunkowe_ogólne

Matryca_WM_MiBM_N_1st_konstrukcyjna

 

sylabusy_specjalności_KON

Technologiczna TEC

sylabusy_specjalności_TEC 

Matryca_WM_MiBM_N_1st_technologiczna

 

 

Field Mechanical Engineering 

Course description cards (syllabuses) valid from October 2020

First level study

Full-time studies

Specjalty

Plan of study

Syllabuses

Matrix of learning outcomes

Marks

---

Valid from academic year 2019/20

syllabuses_of_field

Matrix_WM_ME_S_1st

 

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

4. Mechanical Engineering (in English)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Polska Rama Kwalifikacji

3. Sylwetka Absolwenta | Graduate Profile

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

4. Mechanical Engineering (in English)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2016/2017

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2015/2016

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2014/2015

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2012/2013

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plany studiów i programy kształcenia - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS), wg specjalności:

2. Pakiet ECTS - wg specjalności:

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

4. Ogólna charakterystyka programu studiów

 

REKRUTACJA DO ROKU AK. 2011/2012

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Standardy kształcenia kierunku