English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

B A Z A    D Y D A K T Y C Z N A

Uczelnia oferuje:

  • wysoki poziom kształcenia przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną;
  • bardzo dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne i badawcze;
  • kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych audiowizualnych i multimedialnych;
  • zakwaterowanie w domach studenta oraz stypendia naukowe i socjalne;
  • możliwość odbywania studiów za granicą w ramach stypendialnego programu Lifelong Learning Program-me Erasmus;
  • kontynuowanie kształcenia na studiach II-go stopnia (magisterskich) i III-go stopnia (doktoranckich).