English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

C H A R A K T E R Y S T Y K A

Mechatronika to współdziałająca kombinacja techniki mechanicznej, elektroniki, sterowania i informatyki, gdzie wszystkie dziedziny są zintegrowane w procesie projektowania. Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi: roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia automatyki i robotyki, obrabiarki sterowane numerycznie, aparatura medyczna, metrologia, nanotechnologia, optyka, informatyka.

Mechatronika służy procesowi projektowania i wytwarzania aby zapewnić dla produktu:

 • wysoką jakość,
 • niski koszt wytwarzania,
 • niski koszt projektowania i wdrożenia,
 • skrócenie czasu realizacji projektu,
 • zdolność do stałego polepszania produktu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Mechatronika jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle:

 • wytwarzającym układy mechatroniczne,
 • elektromaszynowym,
 • motoryzacyjnym,
 • sprzętu gospodarstwa domowego,
 • lotniczym,
 • obrabiarkowym, 
 • oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane

PERSPEKTYWY

Projektowanie urządzeń mechatronicznych, ich budowa, użytkowanie, analiza pracy i diagnostyka eksploatacyjna, wymagają specjalnego podejścia metodycznego i systemowego, niestosowanego w konwencjonalnychdziedzinach techniki, np. w mechanice. Konieczność nowego sposobu myślenia i postępowania czyni z mechatroniki odrębną, wielopoziomową dyscyplinę wymagającą wykształcenia specjalistów w odpowiednio wyprofilowanych kierunkach. Mechatronika wymaga zmiany tak sposobu myślenia jak i działania i jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.