P L A N Y   S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

 • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
 • karty opisu przedmiotów

3. Studia niestacjonarne

 • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS
 • karty opisu przedmiotów

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 • karta programu studiów
 • kierunkowe efekty kształcenia
 • matryce kształcenia - studia stacjonarne (S) | niestacjonarne (NS)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

 • Mechatronika w pojazdach i maszynach - plany studiów | karty opisu przedmiotów
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice - plany studiów | karty opisu przedmiotów

2. Studia stacjonarne

 • plan studiów w układzie semestralnym - Pakiet ECTS

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 • karta programu studiów
 • kierunkowe efekty kształcenia
 • matryca kształcenia - studia stacjonarne (S)

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2015/2016

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Studia stacjonarne

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2014/2015

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Studia stacjonarne

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2013/2014

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Studia stacjonarne

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2012/2013

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

5. Ogólna charakterystyka programu studiów

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2011/2012

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Standardy kształcenia kierunku