English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

P L A N Y   S T U D I Ó W

Kierunek Mechatronika

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące od października 2020

Studia pierwszego stopnia 

Stacjonarne

Specjalność

Plan studiów

Sylabusy

Matryca efektów uczenia się

Uwagi

Techniki Komputerowe w Mechatronice TKwM

Obowiązuje od roku ak. 2020/21

sylabusy_kierunkowe_ogólne 

Matryca_WM_MTR_S_1st_TKwM

 

sylabusy_specjalności_TKwM 

Projektowanie i Eksploatacja Systemów Mechatronicznych PiESM

sylabusy_specjalności_PiESM 

Matryca_WM_MTR_S_1st_PiESM

 

Niestacjonarne

Techniki Komputerowe w Mechatronice TKwM

Obowiązuje od roku ak. 2020/21

sylabusy_kierunkowe_ogólne

Matryca_WM_MTR_N_1st_TKwM

 

sylabusy_specjalności_TKwM

Projektowanie i Eksploatacja Systemów Mechatronicznych PiESM

sylabusy_specjalności_PiESM

Matryca_WM_MTR_N_1st_PiESM

 

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2015/2016

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Studia stacjonarne

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2014/2015

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Studia stacjonarne

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2013/2014

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S)

2. Studia stacjonarne

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2012/2013

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Krajowe Ramy Kwalifikacji

5. Ogólna charakterystyka programu studiów

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2011/2012

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Plan (siatka) studiów - studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

2. Studia stacjonarne

3. Studia niestacjonarne

4. Standardy kształcenia kierunku