English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

B A Z A    D Y D A K T Y C Z N A

Uruchomiony nowy kierunek wzornictwa przemysłowego realizowany na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej ma na celu kształcenie przyszłych projektantów i konstruktorów form przemysłowych m.in. maszyn, urządzeń, jak również pojazdów i produktów codziennego użytku. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynkowe nasi studenci nabywają wiedzę, umiejętności, jak również kompetencje, które pozwalają na zaprojektowanie produktów nie tylko zgodnie z wymogami technicznymi, według ustalonej specyfikacji i zasad ergonomii, ale również z uwzględnieniem walorów wizualnych i estetycznych, na który składają się między innymi: forma, kolor, czy faktura. Kierując się funkcjonalnością, uczą się nadawać produktom niepowtarzalnych kształtów, mając na celu zwiększenie wartość rynkowej produktów, zwiększenie wydajność procesu produkcyjnego i tym samym dochodowość firm, w których w przyszłości znajdą zatrudnienie.

Ogromna liczba współcześnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych stawia nowe wymagania przed inżynierami. Muszą oni poznać całe spektrum materiałów oraz ich potencjalne zastosowania, aby w sposób optymalny wykorzystać je w konstrukcjach.Tego uczą się studenci Wzornictwa Przemysłowego na zajęciach z przedmiotu „Konstrukcyjne materiały metalowe”. Z wielkim zainteresowaniem poznają struktury stali, żeliw i innych materiałów. Wszystko po to, by w niedalekiej przyszłości, zaprojektowana przez nich, a następnie wykonana konstrukcja odpowiadała wymaganiom eksploatacyjnym, ekonomicznym i technologicznym.