English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

Kandydat na studia powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, cechować się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Projektant wzornictwa przemysłowego powinien nie tylko dbać o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwać najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.

 

KARIERA

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i renomowanych biurach reklamowych świadczących usługi zarówno dla różnego rodzaju gałęzi przemysłu, jak i w sektorze IT. Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej min. świadcząc usługi freelancer’a w zakresie wzornictwa. Absolwenci naszego kierunku przygotowani są do współpracy z producentami, samorządami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi. Potrafią prowadzić prace i analizy naukowo-badawczych, konieczne do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie. Poszukują najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz realizują projekty  uwzględniając stronę estetyczną produktu, podnosząc tym samy jego konkurencyjność na rynku zbytu.

Specjalności:

inżynieria wzornictwa przemysłowego (S),

W ramach specjalności inżynieria wzornictwa przemysłowego podejmowana jest problematyka związana z projektowaniem przedmiotu codziennego użytku, m.in. opakowań, małego i dużego AGD, urządzeń mechanicznych, narzędzi i środowiska pracy. W cyklu kształcenia podejmowane są również zagadnienia związane z projektowaniem ergonomicznym i projektowaniem przestrzennym – koncepcje różnorodnych obiektów, tzw. małej architektury. Prowadzona na specjalizacji inżynieria wzornictwa przemysłowego edukacja, łączy kreatywność i zdolności artystyczne studentów ze znajomością zagadnień z zakresu technologii, materiałoznawstwa i innych dziedzin nauki, wykorzystujących najnowsze narzędzia komputerowe, narzędzia do wizualizacji, modelowania i prototypowania.

inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego (S).

Absolwenci specjalności inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i konstrukcji pojazdów, kształtowania i stylizacji nadwozi, ergonomii i wyposażenia wnętrza pojazdu, jak również rozmieszczenia i konstrukcji poszczególnych podzespołów w pojeździe z wykorzystaniem współczesnych metod i pakietów wspomagających projektowanie 3D. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na zatrudnienie w podmiotach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i stylizacją produktów w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w branży motoryzacyjnej. Absolwenci osiągając niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne inżynierom wzornictwa motoryzacyjnego są cenionymi pracownikami na stanowiskach takich jak konstruktor CAD, inżynier produktu czy kierownik projektu szczególnie w obszarze współczesnego przemysłu motoryzacyjnego.