English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

P L A N Y    S T U D I Ó W

Kierunek Wzornictwo Przemysłowe

Karty opisu przedmiotów (sylabusy) obowiązujące od października 2020

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne

Specjalność

Plan studiów

Sylabusy

Matryca efektów uczenia się

Uwagi

Wzornictwo Przemysłowe WP

Obowiązuje od roku ak. 2020/21

sylabusy_kierunkowe_ogólne

Matryca_WM_WP_S_1st_WP

 

sylabusy_specjalności_WP

Wzornictwo Motoryzacyjne WM

sylabusy_specjalności_WM

Matryca_WM_WP_S_1st_WM

 

 

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2018/2019

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA