P L A N Y    S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2018/2019

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA