English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Najważniejsze informacje o konkursie: Twoja wizja nowego budynku laboratoryjnego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej:

Prosimy zapoznać się szczegółowo z regulaminem konkursu przed przesłaniem prac konkursowych!

laboratorium model cadKonkurs prowadzony jest z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania stosowanego przez uczestników; w tym środowiska gier do budowania wszelakich obiektów w trybie kooperacji (np. Minecraft, Roblox, itp.), które pomoże im w przedstawieniu swojej wizji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem wszystkich portali społecznościowych Politechniki Opolskiej.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół średnich i podstawowych (dalej „Uczestnicy”), zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie.

Uczestnicy budują laboratorium w wybranym oprogramowaniu na działce w skali wielkości odpowiadającej działce budowlanej pod przyszłe laboratorium Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, którego wymiary wynoszą 40m x 30m.

Uczestnicy mogą przesyłać pracę indywidualnie lub w zespołach maksymalnie 3 osób. Do każdej pracy musi być przydzielony opiekun ze szkoły zgodnie z regulaminem.

Przewidywana pula nagród indywidualnych to 3000 zł, w tym bony podarunkowe oraz gry itp. Nagradzani są również opiekunowie zwycięskich prac.

Konkurs przewiduje nagrody dla pierwszych 3 miejsc dla nadesłanych prac w dwóch kategoriach wiekowych:

Nagrody w grupie uczniów szkół średnich.

Nagrody w grupie uczniów szkół podstawowych.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami uzyskanymi przez Uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie, jury określi kolejność końcową i wyłoni zwycięzcę na podstawie sumarycznej największej liczby reakcji z wszystkich portali społecznościowych dla prac.

Dodatkowo zostanie przeliczona punktacja w celu wyłonienia rankingu Szkół, których uczestnicy uzyskali najwyższą punktację.

W celu ustalenia rankingu szkół, zostanie obliczona średnia na podstawie maksymalnie 4 najwyższych wyników Uczestników reprezentujących daną Szkołę.

Prace można nadsyłać od dnia 01.05.2021 do dnia 01.07.2021 zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na adres mechaniczny.promocja@po.edu.pl

Zakwalifikowane prace zostaną zamieszczone na wszystkich mediach społecznościowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. Punkty za prace zamieszczone na portalach społecznościowych będą przyznawane na podstawie tzw. bezpośrednich polubień/poleceń/udostępnień itp. (tzw. like) czyli reakcji pod nimi w komentarzach i statusie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po dniu 01.09.2021 r. od godz. 20:00.

Prace powinny zawierać napis: „Centrum Metrologii Przemysłowej i Badań Wytrzymałościowych  Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej” w wyeksponowanym miejscu najlepiej na fasadzie budynku lub dużych napisów przed budynkiem.