C H A R A K T E R Y S T Y K A

Mechanika i budowa maszyn jest nauką interdyscyplinarną obejmującą wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, z uwzględnieniem metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie – projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów konstrukcyjnych. Obejmuje proekologiczne technologie oraz systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i ja-kością w procesach wytwórczych. Kształci umiejętności współpracy w grupie, kierowania zespołami a także zarządzania placówkami przemysłowymi oraz badawczo-rozwojowymi.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu diagnostycznym rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i w jednostkach projektowych,technologicznych, a także jednostkach naukowo-badawczych.