Habilitacje

Od dnia 25.04.2005r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

Od dnia 27.06.2016r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika.

Przebieg czynności związanych z realizacją przewodu habilitacyjnego zawiera procedura przeprowadzania przewodu habilitacyjnego na Wydziale Mechanicznym.

Do dnia dzisiejszego zostały przeprowadzonych 7 przewodów habilitacyjnych i 3 postępowania habilitacyjne.

Lp.

Imię   i nazwisko

Tytuł monografii

Data przyznania stopnia doktora habilitowanego

 1.

Dr hab. inż.   Piotr NIESŁONY

„Modelowanie przepływu ciepła
  i rozkładu temperatury w strefie   skrawania dla ostrzy
  z twardymi powłokami ochronnymi”

01.07.2009r.

 2.


Dr hab. inż.   Andrzej AUGUSTYNOWICZ

 

„Modelowanie typu kierowcy samochodu”

02.12.2009r.

 3.

Dr hab. inż. Norbert SZMOLKE

„Przepływ w aparacie fluidalnym
  z pękiem rur”

23.03.2012r.

 4.

Dr hab. inż.   Jarosław MAMALA

„Kompensacja niedostatku siły napędowej w procesie   rozpędzania samochodu osobowego”

11.04.2012r.

5.

Dr hab. inż. Sebastian BROL

"Analiza możliwości wykorzystania bezpośredniego pomiaru przyspieszenia do wyznaczania własności trakcyjnych samochodu osobowego"

14.04.2014r.

6.

Dr hab. inż.   Krystian CZERNEK

„Hydrodynamiczne aspekty projektowania aparatów cienkowarstewkowych dla cieczy bardzo lepkich”

17.06.2014r.

7.

 

Dr hab. inż. Marian BARTOSZUK

 

„Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych”

11.12.2014r.

8.

Dr hab inż. Roman DYGA

"Wymiana ciepła i hydrodynamika przepływu przez piany metalowe"

06.07.2016 r.

 

P O S T Ę P O W A N I A     H A B I L I T A C Y J N E

Wyciąg z Protokołu posiedzenia Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
w dniu 12.12.2012r.

dr inż. Anna Pocica


dr inż. Krzysztof Kluger


dr inż. Roman Dyga


dr inż. Witold Suchecki


 dr inż. Włodzimierz Będkowski