English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Od dnia 25.04.2005r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

Od dnia 27.06.2016r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika.

Przebieg czynności związanych z realizacją przewodu habilitacyjnego zawiera procedura przeprowadzania przewodu habilitacyjnego na Wydziale Mechanicznym.

Lp.

Imię   i nazwisko

Tytuł monografii

Data przyznania stopnia doktora habilitowanego

 1.

Dr hab. inż.   Piotr NIESŁONY

„Modelowanie przepływu ciepła
  i rozkładu temperatury w strefie   skrawania dla ostrzy 
  z twardymi powłokami ochronnymi”

01.07.2009r.

 2.


Dr hab. inż.   Andrzej AUGUSTYNOWICZ

„Modelowanie typu kierowcy samochodu”

02.12.2009r.

 3.

Dr hab. inż. Norbert SZMOLKE

„Przepływ w aparacie fluidalnym
  z pękiem rur”

23.03.2012r.

 4.

Dr hab. inż.   Jarosław MAMALA

Kompensacja niedostatku siły napędowej w procesie   rozpędzania samochodu osobowego”

11.04.2012r.

5.

Dr hab. inż. Sebastian BROL

"Analiza możliwości wykorzystania bezpośredniego pomiaru przyspieszenia do wyznaczania własności trakcyjnych samochodu osobowego"

14.04.2014r.

6.

Dr hab. inż.   Krystian CZERNEK

„Hydrodynamiczne aspekty projektowania aparatów cienkowarstewkowych dla cieczy bardzo lepkich”

17.06.2014r.

7.

Dr hab. inż. Marian BARTOSZUK

„Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych”

11.12.2014r.

8.

Dr hab inż. Roman DYGA

"Wymiana ciepła i hydrodynamika przepływu przez piany metalowe"

06.07.2016 r.

9.

Dr hab. inż. Krzysztof KLUGER

Analiza wpływu naprężenia średniego na trwałość zmęczeniową wybranych materiałów w złożonym stanie obciążenia"

15.03.2017 r.

10.

 Dr hab. inż. Krzysztof ŻAK

Wytwarzanie funkcjonalnych topografii powierzchni części zew stopowej stali utwardzonej przez toczenie, szlifowanie i nagniatanie”

   26.11.2018 r.

11.

Dr hab. Mariusz PRAŻMOWSKI

„Udoskonalenie technologii zgrzewania wybuchowego w odniesieniu do właściwości mechanicznych i mikrostruktury złączy metal reaktywny- stal”.

27.02.2019 r.

12.

Dr hab. inż. Grzegorz ROBAK

„Analiza zmienności wybranych parametrów w funkcji liczby cykli do zniszczenia oraz szacowanie trwałości elementów z karbem”.

27.02.2019 r.

13.

Dr hab. inż. Anna Pocica

„Historia spajania na ziemiach Polskich do 1939 roku”

07.11.2019 r.

14.

Dr hab. inż. Tomasz Olszowski

„Zmienność stężenia masowego PM10 w warunkach opadu atmosferycznego”

13.11.2019 r.

15.

Dr hab. inż. Marta Kurek

„Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem kąta orientacji płaszczyzny krytycznej”

18.12.2019 r.

16. Dr hab. inż. Roland Pawliczek "Uwzględnienie składowej statycznej przy zginaniu dla zmęczeniowych obciążeń blokowych” 30.09.2020 r.

 

P O S T Ę P O W A N I A     H A B I L I T A C Y J N E

Wyciąg z Protokołu posiedzenia Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
w dniu 12.12.2012r.

dr inż. Grzegorz Robak

dr inż. Mariusz Prażmowski

dr inż. Krzysztof Żak

dr inż. Anna Pocica


dr inż. Krzysztof Kluger


dr inż. Roman Dyga


dr inż. Witold Suchecki


 dr inż. Włodzimierz Będkowski